עיריית עפולה
חזרה לעמוד הקודם

כתובות וטלפונים כלליים

דוא''ל טלפון פקס
המשנה לראש העיר
מיכאל ברקן
mbarkan@afula.muni.il 04-6524031
סגן ראש העיר
ד"ר בוריס יודיס
boris_yudis@afula.muni.il 04-6524082
סגן ראש העיר
משה (מומו) לוי
moshel@afula.muni.il 04-6520313/4 04-6524040
מוקד 106
מוקד עירוני
moked2@afula.muni.il 106
מנהל הלשכה לפניות הציבור
מוטי פריאל
motyp@afula.muni.il 04-65203721/4 04-6520422
לשכת ראש העיר
lishka@afula.muni.il 04-6520355/6 04-6520358
מ"מ ראש העיר
שלמה מליחי
shlomomalichi@afula.muni.il 04-6520321/2 04-6520320
מנכ"ל העירייה
רפי כהן
ellag@afula.muni.il 04-6520352
דובר העירייה והממונה על חופש המידע
זוהר ליטבאק
dover@afula.muni.il 04-6520354 04-6520358
סמנכ"ל מינהל תפעול
יעיש סוויסה
yaish@afula.muni.il 04-6484201 04-6401771
סמנכ"ל אגף חינוך
ג'קי ונונו
natalie@afula.muni.il 04-6520301 04-6520300
סמנכ"ל תרבות וספורט
רפי טפיארו
rafita@afula.muni.il 04-6520313
מהנדס העיר
ישראל קנטור
israel@afula.muni.il 04-6520343 04-6520442
מנהלת אגף אסטרטגיה וצעירים
עופרית וינברגר
ofrit@afula.muni.il 04-6520360
קב"ט עירוני ומנהל רשות הפיקוח והחנייה
אבי אדרי
edri@afula.muni.il 04-6484220 04-6520300
מזכירת מחלקת פיקוח
קרן דרעי
keren@afula.muni.il 04-6484220 04-6484223
מבקרת העירייה
עינב פרץ
eynav@afula.muni.il 04-6520385 04-6520389
התובע העירוני ויועץ משפטי פנימי
04-6520386 04-6520389
שיטור עירוני
106
מחלקת רווחה
מרים אוחיון
miriamo@afula.muni.il 04-6520453 04-6528156
מנהלת מחלקת נוער
תמר דגמי
tamar@afula.muni.il 04-6520388 04-652311
מזכירת מחלקת נוער
רינה מורד
rinam@afula.muni.il 04-6520317 04-652311
מנהלת היחידה לקידום הנוער
רינה חדד
rinah@afula.muni.il 04-6594040 04-6597663

אשכול פיס
eshkolp.afula@gmail.com 04-6404963 04-6590201
מזכירת ועדת בניין ערים
אתי בן אבו
etib@afula.muni.il 04-6520346 04-6520442
מחלקת שכר וכוח אדם
רונית פייגין
ronitf@afula.muni.il 04-6520391/2 04-6523459
מזכירת מינהל תפעול
רנית פקרמן
ranit@afula.muni.il 046484202
מנהל יחידת השיטור העירוני
מאור אנג'ל
maor@afula.muni.il 04-6520380 046520300
מנהל רישוי עסקים והיחידה לאיכות הסביבה
יוסי חן
yossi@afula.muni.il 04-6524050
מנהלת מחלקת קליטה
אורה צ'רקסוב
ora@afula.muni.il 04-6524033
מנהל מחלקת הספורט
עודד פרל
odedp@afula.muni.il 04-6520365 04-6520365
היחידה למאבק בסמים
מסרט טגאו
meseret@afula.muni.il 04-6520362
מרכז פסג"ה
pisga_afula@walla.com 04-6596319
השירות הפסיכולוגי
jacklina@netvision.net.il 04-6523040
היכל התרבות
משרדי ההיכל
heichal@afula.muni.il 04-6595797
הקונסרבטוריון העירוני
משרדי הקונסרבטוריון
music@afula.muni.il 04-6590500
ספריית "כותר פיס" העירונית
משרדי הספרייה
kotarpais@gmail.com 04-6421820
בית אשכול
eshkol@matnas-eshkol.org.il 04-6591005
בית פוזנק
04-6591004
עמותת דור לדור
dorledor@netvision.net.il 04-6527619
המרכז לתשלומים עירוניים
04-6524000
מנהל מרכז צעירים
אבי ברקב
avib@afula.muni.il 04-6524111
פארק עפולה
משרדי הפארק
liatt@afula.muni.il 04-9536356 04-6420624
מזכירת אגף משאבי אנוש
שני טוביאנה
shanit@afula.muni.il 04-6520417 04-6520719
כתובות וטלפונים