עיריית עפולה

מינהל הנדסה

 

שירותי העירייה בתחום ההנדסה ניתנים ע"י מנהל ההנדסה.

מנהל ההנדסה מבצע את מדיניות התכנון של העירייה, מקדם ומנווט את פעילות הבנייה והפיתוח בעפולה.

מדיניות הפיתוח באה לידי ביטוי בתכניות בנין עיר סטטוטריות המהוות כלי עיקרי להכוונת הפיתוח העירוני ומהווה בסיס לפיתוח העיר.

תכניות בנין העיר קובעות ומעצבות את הסביבה הפיזית וההתפתחות האורבנית והן בעלות השלכות חברתיות וכלכליות מרחיקות לכת.

חוק התכנון והבנייה, אשר מלבד היותו חוק המכיל הוראות תכנוניות והנדסיות מהווה מנוף מרכזי להבטחת איכות החיים של האזרחים.

חזון :

 • מנהל ההנדסה רואה בחשיבות עליונה את המימוש של "חיבור העפולות",
  כולל פיתוח רובע יזרעאל החדש, וטיפוח כל שכונות העיר.
 • פיתוח נופיה של העיר עפולה, תוך שימת דגש על עפולה כעיר ירוקה.
 • פיתוח העיר והמע"ר (המרכז העירוני) והגישה אליהם לתושביה ולמבקרים בה.
 • הקמת החממה הטכונולוגית להכשרה וליצירת מקומות תעסוקה איכותיים.
 • טיפול יעיל ומהיר בכל המפגעים הפיזיים.
 • טיפול יעיל וחיובי במבקשי שירות המנהל לפיתוח העיר.תפקידים עיקריים:

 • תכנון עירוני הכולל נושאים כגון: יעודי קרקע, תוכניות אב, תוכניות מתאר, תוכניות מפורטות ועוד.
 • ליווי יזמות פרטית וציבורית, הוצאת היתרי בנייה ופיקוח עד לשלב גמר הבנייה.
 • תכנון פרוייקטים חדשים בתחומים שונים, כגון: סלילת כבישים חדשים, שיקום כבישים, עבודות פיתוח סביבתי, בנייה ציבורית (מוסדות חינוך, תרבות, ספורט ועוד), פיתוח פארקים, התקנת קווי מים וביוב, מכוני שאיבה וכו'.


לפי תיקון 76 לחוק, עפולה היא בין היעדים הבודדים בארץ שהוסמכו לפעול במקרים שונים עם סמכות של הוועדה המחוזית.

מנהל ההנדסה

 1. חוק מהנדסי רשויות מקומיות 1992 – המגדיר את אחריות מהנדס העיר כאחראי לכל פעילות התכנון, הביצוע והאחזקה של כל האינוונטר הפיזי העירוני העל-קרקעי והתשתיות התת-קרקעיות מהנדס העיר מאציל מסמכויותיו לעובדי המנהל לצורך מילוי מטלותיהם.
 2. חוק התכנון והבניה תשכ"ה 1965 (ותקנות הבניה) – המסדיר את הנושאים הסטטוטוריים של אישור מעקב וקידום תכניות על ידי גופי התכנון והוצאת היתרים לעבודות בתחום הרשת המקומית. סמכות זו מוקנית למהנדס הועדה המקומית. בעירית עפולה מהנדס העיר הוא גם מהנדס הועדה המקומית.
 3. חוקי עזר עירוניים.

  סמנכ"ל: מר ישראל קנטור

  תחומי העיסוק של מינהל הנדסה:

  מדור תיאום מעקב ובקרה

  מדור תכנון

  מדור דרכים

  מחלקת מים וביוב

  חשבת

  מנהלי פרוייקטים

  מהנדס מבני ציבור

  רישוי פיקוח ובנייה

  מתקני שידור סלולאריים


  לתוכניות פיתוח 2009
  לחץ כאן
  לאתרים חשובים לחץ כאן