עיריית עפולה

מחלקת תברואה

המחלקה פועלת לשמירה ולשיפור מתמיד ברמת הניקיון בעיר . איתור מפגעים תברואתיים. מענה לפניות הציבור ביצוע מכלול משימות הניקיון ע"י העובדים והאמצעים הפרוסים בשטח.


המחלקה מפעילה עובדי טיאוט ידני ומכני .


משאיות לפינוי אשפה כגון: דחסים, מנופים לאיסוף גזם וגרוטאות, מנופי פינוי מוטמנים, מטאטאים מכנים מתקדמים לניקיון כבישים ומדרכות.

נתוני אשפה וגזם לשנת 2014 :
30,081,967 טון לשנה
אשפה ופסולת ביתית מעורבת – 12882 טון לשנה
פסולת יבשה – 5,534 טון לשנה
פסולת רטובה – 834 טון לשנה
גזם מעורב – 6,729 טון לשנה
פסולת מעורבת תעשייתית – 4,101 טון לשנה
2.06 ק”ג ליום לתושב

תחומי אחריות
פינוי אשפה (מוטמנים, גזם וגרוטאות, עגלות אשפה חומות וירוקות
כלי אצירה (פחים)
מוטמני קרקע

הודעות לתושב – ימי פינוי גזם (לצרף)

תמונות


אנשי קשר:

מנהל המחלקה, איציק תורג'מן

כתובת: רחוב קהילת ציון 20

טלפון: 04-6520402

פקס: 04-6401771

שעות קבלה: בתיאום טלפוני