אגף משאבי אנוש

האגף רואה בעובד את המשאב העיקרי בעירייה וככזה בכוונת האגף להשקיע בו את המרב והמיטב.

האגף פועל למיצוי זכויות העובדים וחובותיהם, בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידי משרד הפנים ובכפוף להנחיות מנכ"ל משרד הפנים, האגף לשכר וכ"א ברשויות מקומיות וההסכמים הקיבוציים.

חזון יחידתי

ניהול מקצועי וטיפוח מיטבי של המשאב האנושי ורווחתו של העובד, לאורך מחזור חייו בארגון, למען הגשמתו המקצועית והאישית ולהעמקת הזדהותו עם העירייה תוך הטמעת תרבות של שותפות ולקיחת אחריות משותפת לעתיד הארגון.

מנהלת אגף משאבי אנוש - אתי דהן

שני טוביאנה, מזכירת האגף: 046520417

מייל: shanit@afula.muni.il

ימי קבלת קהל באגף שכר ומשאבי אנוש כמפורט להלן:

יום א' החל משעה 15:30 ועד השעה 17:30

יום ג' החל משעה 8:00 ועד השעה 10:00

יום ד' החל משעה 15:00 ועד השעה 17:00

תיבת פניות הממוקמת בסמוך למשרדי האגף (קומה א).

 

שעות מתן שירות במשרדי וועד העובדים:

בימים א + ד בין השעות         15.30-18.00
בימים ב + ג + ה  בין השעות  14.00-16.00


מומלץ לברר טלפונית לפני הגעה 6520308