החברה הכלכלית


החברה הכלכלית לפיתוח עפולה בע"מ נוסדה בשלהי שנת 1996 והחלה פעילותה במחצית שנת 1999.  החברה פועלת באמצעות דירקטוריון עצמאי.

תחומי פעילותה של החברה

 • ניהול ותפעול הקאנטרי הקלאב העירוני.

 • ניהול ותפעול השוק העירוני החדש לרווחת תושבי העיר והאזור כולו.

 • ניהול ותפעול נכסי העירייה המניבים.

 • מתן שירותי כוח אדם לעירייה.

 • ניהול מתקני הפרסום העירוניים.

 • הפעלת בריכה עירונית במתחם הספורט בעפולה עלית.

 • ביצוע פרויקטים כלכלים בתחומי הרשות במימון החברה ו/או בשיתוף יזמים פרטיים.

 

במהלך שנות פעילותה, ביצעה החברה הכלכלית לפיתוח עפולה

 • שיפוץ חלקי של השוק הישן ברחוב קהילת ציון.
 • סקר נכסים מקיף בתחומי הרשות, איתור נכסי עירייה, הקמת ספר נכסים ממוחשב, הגשת מסקנות והמלצות לביצוע בפני הרשות, טיפול בנכסים מניבים, חידוש הסכמים וגביית דמי שימוש.
 • ניהול ותפעול מערך החניה העירוני, מעבר משיטת מדחנים אזוריים למדחני צג אישיים.
 • ייזום, תכנון, הקמה וזיווד קאנטרי קלאב חדשני, מהמפוארים בארץ, בהשקעה כוללת של 30 מ' ₪.
 • הקמת שוק עירוני חדש מרווח ומודרני הכולל : שוק מקורה בשטח של כ - 5,000 מ"ר ו - 46 חנויות בשלבי בנייה.
 • פינוי והריסת מבנה השוק העירוני הישן שברחוב שפרינצק.

 מיזמים בתכנון 

 • השלמת בניית 46 חנויות במתחם השוק העירוני החדש.
 • השלמת סקר נכסי הרשות.
 • השלמת מדחני צג בכל אזורי החניה שברחבי העיר.
 • הרחבת הפעילות בשוק העירוני - הוספת ימי שוק מלבד ימי שני וחמישי.

 

בעלי תפקידים

שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני מחלקה מינהל
תומר חדד מנכ"ל החברה הכלכלית 04-6520438 tomer@afula.muni.il
עליזה מלכה מזכירת החברה הכלכלית 04-6520438 aliza@afula.muni.il