דרישות פרטניות מעסקים

לבחירת התחום המבוקש - נא הקישו על הכותרת הרצויה

או בחרו מהתפריט הימני הצדדי

 

\קבוצה 1 - בריאות, רוקחות, קוסמטיקה  פריט 1.1 – בית מרקחת

 

קבוצה 2 - דלק ואנרגיה, 2.1 גז, פריט 2.1ה – תיקון מיכלים

 

קבוצה 2 - דלק ואנרגיה, 2.2   דלק לסוגיו, פריט 2.2 א – תחנת דלק ותדלוק,

 

קבוצה 3 – חקלאות, בעלי חיים, פריט 3.1 – בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה

 

קבוצה 3 – חקלאות, בעלי חיים, 3.4 חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי, פריט 3.4 ג'– מכירתם 

 

קבוצה 4 – מזון,  4.2 בית אוכל, פריט 4.2 א'– מסעדה, בית קפה, לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום

 

קבוצה 5 – מים ופסולת, 5.1, אשפה ופסולת למעט פסולת חומרים מסוכנים פריט 5.1 ב'– איסופה, הובלתה 

 

קבוצה 5 – מים ופסולת, 5.3, שפכים וקולחין,  פריט 5.3 ג'– הובלתם במיכליות 

 

קבוצה 6 – מסחר ושונות, 6.8 קניון,  פריט 6.8 א'– ניהולו

 

קבוצה 7 – עינוג ציבורי, נופש וספורט, 7.7 עינוג ציבורי,  פריט 7.7 ו'– דיסקוטק

 

קבוצה 8 – רכב ותעבורה, 8.4 הסעת נוסעים,  פריט 8.4 ב' – תחנה מרכזית כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבת מרכזית

 

קבוצה 8 – רכב ותעבורה, 8.9 מוסך –מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי, 
פריט 8.9 א' – מכונאות כללית, פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז)

 

קבוצה 10 - תעשייה, מלאכה, כימיה, מחצבים, 10.8 חומרי חיטוי או ניקוי  פריט 10.8ב' – איחסונם שלא לצורך מכירה במקום