המחלקה המשפטית

מחלקה משפטית

מחלקה משפטית

טלפון: 04-6520386/4
פקס: 04-6520389
שעות קבלת קהל: קבלת קהל בתיאום טלפוני מראש

 

המחלקה המשפטית מהווה את התביעה העירונית, המגישה כתבי אישום ומופיעה בערכאות המשפטיות, בעבירות על חוק התכנון והבנייה, חוק רישוי עסקים, חוקי העזר העירוניים וחוקים נוספים בעלי אפיון מוניצפאלי, אשר בתחום סמכותה והמסדירים את איכות חיי התושבים ברחבי העיר. כל זאת מכח הסמכות המוענקת על ידי היועץ המשפטי לממשלה.

כמו כן, מוסמכת התביעה העירונית לדון בבקשות לביטולי דוחות חנייה וזאת מכח אותה סמכות מאת היועץ המשפטי לממשלה.

בעלי תפקידים

שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני מחלקה מינהל
עו"ד איתי קידר היועץ המשפטי 04-6520386 itay@afula.muni.il
עו"ד אורלי חקוקי מ"מ תובעת עירונית 04-6520384/6 orlih@afula.muni.il
לירון אנג'ל מזכירה משפטית 04-6520386/4