מינהל כספים

פרטי התקשרות

גזבר הערייה - יצחק שריקי

טלפון: 04-6520323
פקס: 04-6520327
דואר אלקטרוני: shriki@afula.muni.il
כתובת: רחוב יהושע חנקין 47 עפולה
 • דוחות ומסמכים כספיים

  29
 • צווי ארנונה

  11
 • תמצית דוחות כספיים

  12
 • וועדות ערר לארנונה

  6
 • גבייה ותשלומים

  3