מנכ"ל העירייה

מנכ"ל העירייה

עו"ד רפאל כהן

טלפון: 04-6520352
פקס: 04-6520351
דואר אלקטרוני: mankal@afula.muni.il

 

  תחומי אחריות המנכ"ל   

 

1. קידום ויישום של מדיניות והחלטות ראש העירייה.
2. ניהול ענייני העירייה.
3. גיבוש מדיניות התכנון האסטרטגי של העירייה.
4. ריכוז וליווי ארגוני של ישיבות המועצה והוועדות. 
5. פיקוח על תחום משאבי אנוש של הרשות המקומית.
6. קידום וייזום חוקי עזר. 

 

 

 

חוברות תוכניות העבודה לשנים 2017 , 2018 – עיריית עפולה

 

 

 

לצפייה בחוברת תכניות עיריית עפולה לשנת 2018 לחץ כאן או "דפדף"  בחוברת מטה - באמצעות העכבר

 

 

 

לצפייה בחוברת תכניות עיריית עפולה לשנת 2017 לחץ כאן