מנכ"ל העירייה

 

מנכ״ל העירייה - שלום שלמה

 

  תחומי אחריות המנכ"ל   

1. קידום ויישום של מדיניות והחלטות ראש העירייה.
2. ניהול ענייני העירייה.
3. גיבוש מדיניות התכנון האסטרטגי של העירייה.
4. ריכוז וליווי ארגוני של ישיבות המועצה והוועדות. 
5. פיקוח על תחום משאבי אנוש של הרשות המקומית.
6. קידום וייזום חוקי עזר.