ועדות העירייה

ועדת הנחות לנזקק

יו"ר הוועדה צורי כהן

דוא"ל cohen_z@walla.com

חברי הוועדה

חביב פרץ, גדעון פורת

מזכירת וועדה

נתנאלה כהן

ועדת תכנון ובנייה

יו"ר הוועדה שלמה מליחי

דוא"ל shlomomalichi@afula.muni.il

חברי הוועדה

משה לוי, ראובן יוקלר, צורי כהן, בוריס יודיס, דוד סויסה, חביב פרץ

מזכירת הוועדה

אתי בן אבו

 

ועדת כספים

יו"ר הוועדה משה לוי

 דוא"ל  moshel@afula.muni.il

חברי הוועדה

שלמה מליחי, ראובן יוקלר, צורי כהן, ולדימיר קרייזלבורד, גדעון פורת, אייל כץ, אבי אלקבץ

מזכירת הוועדה

גלית אברהם

 

ועדה לבטיחות בדרכים

 יו"ר הוועדה ראובן יוקלר

 דוא"ל edenyuk@gmail.com

חברי הוועדה

שלמה מליחי, אבי אלקבץ

מזכירת הוועדה

רנית פקרמן

 

ועדת מלגות

יו"ר הוועדה צורי כהן

דוא"ל cohen_z@walla.com

חברי הוועדה

שלמה מליחי, אייל כץ, ראובן יוקלר, גדעון פורת, יהודה אלמקייס, שלום שלמה

מזכירת הוועדה

מור מלול

ועדת מכרזים

יו"ר הוועדה ראובן יוקלר

דוא"ל edenyuk@gmail.com

חברי הוועדה

צורי כהן, משה לוי, חביב פרץ, בוריס יודיס

מזכירת הוועדה

נאוה סטטיה

ועדת חינוך


יו"ר הוועדה דוד סויסה

דוא"ל davidsw23@gmail.com

חברי הוועדה

מיכאל ברקן, שלמה מליחי, משה לוי, גדעון פורת, בוריס יודיס, אבי אלקבץ, חביב פרץ

מזכירת הוועדה

נטלי ברום

ועדת ביקורת

יו"ר הוועדה יהודה אלמקייס

חברי הוועדה

ראובן יוקלר, צורי כהן, ולדימיר קרייזלבורד, חביב פרץ

מזכירת הוועדה

לירון אנג'ל

ועדת בטחון

יו"ר הוועדה דוד סויסה

דוא"ל davidsw23@gmail.com

חברי הוועדה 

מיכאל ברקן, ראובן יוקלר, גדעון פורת, חביב פרץ

מזכירת הוועדה

סבטלנה וייצמן

ועדת קליטה

יו"ר הוועדה ולדימיר קרייזלבורד

דוא"ל vladimir97@gmail.com

חברי הוועדה

בוריס יודיס, מיכאל ברקן, ראובן יוקלר, חביב פרץ

מזכירת הוועדה

אמירה דסטה

ועדה לאיכות הסביבה

יו"ר הוועדה גדעון פורת

דוא"ל gporat50@gmail.com

חברי הוועדה

צורי כהן, ולדימיר קרייזלבורד, שלום שלמה

מזכירת הוועדה

רוחמה עזרא

ועדת מל"ח

יו"ר הוועדה דוד סויסה

דוא"ל davidsw23@gmail.com

חברי הוועדה 

שלמה מליחי, ראובן יוקלר, בוריס יודיס, יהודה אלמקייס

מזכירת וועדה 

שני טוביאנה

ועדה לשימור אתרים

יו"ר הוועדה צורי כהן

דוא"ל cohen_z@walla.com

חברי הוועדה

משה לוי, גדעון פורת, דוד סויסה, שלום שלמה

מזכירת וועדה

ליאת תמר

ועדה להנצחת נרצחי הטרור

יו"ר הוועדה דוד סויסה

דוא"ל davidsw23@gmail.com

חברי הוועדה

שלמה מליחי, חביב פרץ

מזכירת הוועדה

מיטל ארגמן

ועדה לקידום הילד

יו"ר הוועדה גדעון פורת

דוא"ל gporat50@gmail.com

חברי הוועדה

מיכאל ברקן, ולדימיר קרייזלבורד, יהודה אלמקייס, אבי אלקבץ

מזכירת הוועדה

מרים אוחיון

ועדה לנגע הסמים

יו"ר הוועדה בוריס יודיס

דוא"ל boris_yudis@afula.muni.il

חברי הוועדה

צורי כהן, יהודה אלמקייס

מזכירת וועדה

רינה מורד

ועדת שמות

יו"ר הוועדה צורי כהן

דוא"ל cohen_z@walla.com

חברי הוועדה

משה לוי, גדעון פורת, יהודה אלמקייס, שלום שלמה

מזכירת הוועדה

אתי בן-אבו

 

ועדת בטיחות

יו"ר הוועדה ראובן יוקלר

דוא"ל edenyuk@gmail.com

חברי הוועדה 

מיכאל ברקן, ולדימיר קרייזלבורד, דוד סויסה, אבי אלקבץ

מזכירת הוועדה 

סמדר יום טוב

ועדת ערר ארנונה

יו"ר הוועדה: עו"ד נדב קנימח 

.חברי הוועדה: עו"ד דוד דואייב, עו"ד מוטי אלוש, עו"ד סיון שחר, רו"ח אביב רופל, מר אלי ימין, מר דני אסולין

 מזכירת הוועדה: סיון אוחנה 

 EMail: Sivano@Afula.muni.il

 

ועדת ספורט הישגי

יו"ר הוועדה ולדימיר קרייזלבורד

דוא"ל vladimir97@gmail.com

חברי הוועדה 

בוריס יודיס, שלום שלמה

מזכירת וועדה 

מורן אוחיון

ועדה חקלאית

נציג מיכאל ברקן

דוא"ל mbarkan@afula.muni.il

מזכירת הוועדה

עופרה שדו

 

ועדה לבחירת עובדים בכירים

יו"ר הוועדה משה לוי

 דוא"ל moshel@afula.muni.il

חברי הוועדה

מיכאל ברקן

מזכירת וועדה

ליאת קאדר

ועדה לענייני נוער וצעירים

יו"ר הוועדה אייל כץ

דוא"ל eyalkatz7@gmail.com

חברי הוועדה

שלמה מליחי, צורי כהן, גדעון פורת, דוד סויסה, שלום שלמה

מזכירת הוועדה

אמירה דסטה