מחלקת רכש

מחלקת רכש עוסקת בביצוע בפועל של הרכישות החל משלב איתור עלות רכש נמוכה, שמירה על מחויבות ספק לרשות, הבטחת מקורות חלופיים לתפוקה תמידית של דרישות הרשות.

המחלקה משמשת כמרכזת בלעדית של תהליכי הרכש, האחסנה והשינוע של הטובין ושאר הנרכש עבור הרשות המקומית והיא פועלת על מנת לרכז את מערך הרכש תחת מטרייה ארגונית אחת.

 טפסים להורדה:

  

 הודעה על הקמת ספר ספקים וקבלנים

רישום לספר ספקים וקבלנים - מסמכים ונספחים נדרשים

נספח - פירוט אתרי עבודה  - למכרז אספקת עובדים למתן שירותי ניקיון למוסדות העירייה

 

... 

פרטי התקשרות

מנהלת מחלקת רכש - אתי יפרח

טלפון: 04-6484203
דואר אלקטרוני: ati@afula.muni.il
שעות קבלת קהל: ימים א' עד ה' בין השעות 8:00-16:00
כתובת: רח' יהושוע חנקין 47 עפולה, בנין העירייה, קומת כניסה