פניות הציבור

איתי כהן - חבר המועצה, הממונה על לשכת פניות הציבור והמוקד העירוני

טלפון: 054-5669580, 04-6520372/1/4
דואר אלקטרוני: itayc@afula.muni.il

בעלי תפקידים

שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני מחלקה מינהל
זהבה עובדיה מזכירת הלשכה לפניות הציבור 04-6520374 zhava@afula.muni.il

באחריות הלשכה לפניות הציבור לקלוט את פניות הציבור, להפנות אותן למחלקות הרלוונטיות בעירייה, לתת מענה לפניות ולדאוג לסיום הטיפול בהן.

משך זמן הטיפול בפניות הינו קצוב, הוא נמדד ונעשה על פי לוחות זמנים קצובים מראש.

-----------------------------------------------------------------------

חדש!!

מעכשיו, קל יותר ונוח יותר לפנות למוקד העירוני בעפולה.

הוסיפו את מספר הטלפון של הוואטאפ העירוני של עפולה לרשימת אנשי הקשר שלכם, דרכו אפשר לפנות ישירות למוקד העירוני

053-712-3145