ראשוני העיר

 • זלמן שניאור זלמן
 • בק ברטה
 • בק אברהם
 • הלפרין יהודה
 • הלפרין רחל
 • ליכט משה אפריים לוי
 • ליכט רבקה
 • ליפשיץ אליהו
 • ליפשיץ גיסיה
 • ליפשיץ מישה
 • מגזניק נחום
 • סואץ ניסים
 • סואץ שלומית
 • סלצקי יצחק אהרון
 • סלצקי ג'ני
 • קיסלוק אברהם
 • קיסלוק רוזה - שושנה
 • רודוי אלקה
 • רודוי יעקב
 • רוטשילד ראובן
 • רוטשילד שושנה
 • רחום אליהו
 • שניידרמן מרדכי
 • שניידרמן חיה
 • עזרן חיים
 • עזרן פרידה