אירועי חודש מרס במרכז "חזקים ביחד" לתמיכה בחולי סרטן ומשפחותיהם

אירועי חודש מרס במרכז "חזקים ביחד" לתמיכה בחולי סרטן ומשפחותיהם