דחיית יריד איכות הסביבה בפארק העירוני

תושבים יקרים,

לאור המצב הביטחוני, יריד איכות הסביבה קיימות והתייעלות אנרגטית נדחה.

על מועד חדש תתפרסם הודעה