הזמנה להציע מועמדים לקבלת "אות מגן הדמוקרטיה"

במסגרת הפעילות לעידוד הדמוקרטיה בקרב הקהילה בעפולה, יתקיים טקס הענקת "אות מגן הדמוקרטיה" של תנועת "תרבות" ותנועת "דרור ישראל".

הציבור הרחב מוזמן להמליץ בפני חברי הוועדה על מועמדים ראויים, הפועלים לחיזוק חוסנה של הדמוקרטיה 

הלכה למעשה.

 

 

שימו לב - את ההמלצה יש לשלוח על גבי הטופס המצורף בקישור הבא:

 

https://drive.google.com/file/d/0ByTyX35wUuQZR1AyMGVQbmN6c2s/view