הפרדת פסולת

תושבים יקרים,

פחי האשפה הכתומים - מיועדים לאיסוף אריזות

ראו מודעה מצורפת:

 מודעה בנושא מחזור פסולתמודעה בנושא מחשור פסולת