הרפורמה ברישוי עסקים

במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים מפורסם  בזאת מפרט המאחד את המסמכים והתנאים הנדרשים מבעל העסק לשם קבלת רישיון עסק או חידושו, מטעם ובאחריות רשות הרישוי – עיריית עפולה, לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968.
המפרט מפורסם לגבי סוגי עסקים המופיעים בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013 (להלן: "המפרט האחיד").

להסבר על הרפורמה - הקישו כאן