הרצאות ופעילויות לחודש פברואר 2016 "חזקים ביחד" עפולה