זכויות בני הנוער בעבודה במהלך השנה ובחופשת הקיץ

בני נוער שימו לב,

לפניכם מידע  מפורט על זכויות בני הנוער בעבודה במהלך השנה ובחופשת הקיץ

המוגש מטעם משרד הכלכלה

עבודה נעימה

לפתיחת הקובץ - הקליקו כאן

 

*לפתית הקובץ יש לפתוח באמצעות תוכנת "Adobe Acrobat"

המותקנת ברוב המחשבים וניתן להורידה מכאן.