יום פתוח בשלוחה העפולאית של מכללת אורט בראודה

יום פתוח