יריד מחיר למשתכן בעפולה ! בתאריכים 02.03.16 - 04.03.16

יריד מחיר למשתכן בעפולה !
בתאריכים 02.03.16 - 04.03.16
רישמו ביומנים ...!

פרטים נוספים, באתר "מחיר למשתכן" - של משרד הבינוי:
http://www.dira-il.co.il/

או בכתבה המצורפת.

ניתן לצפות בכתבה בגולד מלא באמצעות הקישור:

http://srv2.jpg.co.il/9/56cdc61878a33.jpg