ישיבות מועצת עיר בשידור ישיר

ישיבת מועצת עיר מספר 3-16,46/10 , תתכנס היום, 18.4.16 בשעה 19:00 בערב,

בחדר ישיבות "אורן" בבנין העירייה.

בנוסף, ישיבת מועצת עיר מספר מס' 49/10, 6-16, תתכנס היום 18.4.16 בשעה 20:00 בערב,

בחדר ישיבות "אורן" בבנין העירייה.

ניתן לצפות בשני הישיבות בשידור ישיר, כאן מהשעה 19:00

כמו כן, ניצן לצפות בשידור ישיר במסך מלא