מוזמנים להכיר את דדי החתול ואת הפח הכתום, המיועד לאריזות

עיריית עפולה מזמינה את התושבים למפגשים, שיעסקו בהדרכה ובהסבר בנושא הפרדת הפסולת במקור, לסוגיה, והפרדת אריזות לפח הכתום

פרטים נוספים במודעה המצורפת