משליכים גזם ופסולת גדולה בכל רחוב, רק ביום שנקבע - ושומרים על עפולה נקייה

העיר עפולה נערכת לפינוי והוצאת גזם וגרוטאות בכל רחוב בימים קבועים !
מנהל תפעול מבקש את שיתוף הפעולה של כולם.
כך נשמור על סביבת מגורנו נקיה ומסודרת.

 מצורפת רשימת רחובות עם ימי איסוף הפסולת

עפולה עילית:

 

גבעת המורה:

עפולה תחתית ורובע יזרעאל: