סגירת "בית אשכול" לרגל שיפוצים

מודעה של בית אשכול