פעילות ספורט בפארק במהלך אוגוסט

במהלך כל חודש אוגוסט, בימים ראשון ושלישי בשעה 20:00, תתקיים פעילות ספורט בפארק.