עבודות הקמת דיור בר השגה

מודעת פרסום לגבי הסדרי חניה