עדכון שעות פתיחת הפארק העירוני

הפארק ייפתח ע"פ שעות הפתיחה המפורטות במודעה זו: