עפולה לומדת את שפת הסימנים

קורס ללמידת שפת הסימנים