פעילויות והרצאות "חזקים ביחד" - מרכז תמיכה לחולי סרטן, בבית פוזנק עפולה