קורס מנהיגות לנשים

נשים משפיעות ! עפולה קוראת לכן (:

קורס מנהיגות את המחר - לנשים בעפולה:
מודעה עם פרטים