רשות החנייה העירונית

תושבים יקרים,

 

באפשרותכם לקבל שירות בנושאי חניה,

באמצעות רשות החנייה העירונית

בטלפון:

04-6484225