שאלון תרבות בעפולה

כחלק מהפעולה של "תנועת תרבות" לבניית תכנית מקיפה מגוונת
ורלוונטית, בימים אלו מופץ שאלון בתחום התרבות והאמנות לתושבים.

התושבים מוזמנים להשתתף בשאלון בקישור המצורף כאן: