שינוי כתובת אגף הקליטה

מענו החדש של אגף הקליטה לתשומת ליבכם:

עברנו כתובתנו החדשה:

כיכר עצמאות 3 (בניין של מחלקת הגביה) קומה 3  | מספרי טלפון נשארו ללא שינוי

 

לעמוד אגף קליטה באתר - הקש כאן