הנהלת העיר ועובדי עיריית עפולה מברכים את כל התלמידים והמורים בברכת שנה לימודים פורייה ומוצלחת!