שעות פתיחת הפארק בחופשת פסח

שעות פתיחת הפארק בחופשת פסח:

שעות פתיחת הפארק בחופשת פסח

 

שעות פתיחה בשאר הימים:

שעות פתיחת הפארק בשאר הימים