שעות פתיחת הפארק העירוני במהלך חגי תשרי

להלן שעות פתיחת הפארק העדכניות לתאריכים 13.9.15 - 6.10.15: