תערוכת הכלבים הבינלאומית

פלייר מידע על התערוכה במתחם השוק