ארכיון מבזקים

מבזקים 

תוצאות חיפוש 

 • הודעה לציבור מטעם רשות המים

  27 יוני 2018

  מצורפת הודעת "רשות המים": מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב פונה לציבור בהזמנה להשמיע עמדתו בדבר הכוונה לתקן ולקבוע כללים בעניינים שונים כמפורט   בישיבתה מיום 27.7.17 דנה מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב בטיוטות הכללים כלהלן ואישרה את פרסומן לשמיעת עמדות הציבור:   1.     כללי המים והביוב (תשלומים בעד שירותי מים וביוב במועצות אזוריות), התשע"ז-2017 – לעניין הסדרת תשלומים בעד שירותי מים וביוב במועצות אזוריות http://www.water.gov.il/Hebrew/about-reshut-hamaim/Authority-Board/Pages/water-rules-3.9.17.aspx   2.     כללי מדידת מים (מדי מים) (תיקון), התשע"ז-2017  – לעניין הליך אישור דגם מד מים http://www.water.gov.il/Hebrew/about-reshut-hamaim/Authority-Board/Pages/water-rules-correction-3-9-17.aspx   3.     כללי מדידת מים (מדי מים)(הוראת שעה)(תיקון), התשע"ז – 2017 – תיקון ב-2 הוראות שעה – לעניין הארכת תוקף תקופת שירות מדי מים http://www.water.gov.il/Hebrew/about-reshut-hamaim/Authority-Board/Pages/water-meters-3-9-17.aspx   4.     כללי המים (העברת רישיון)(הוראת שעה), התשע"ז – 2017 – במסגרת יישום תיקון 27 לחוק המים לעניין העברת נכסים מידי מפיק/ספק המעוניין בכך http://www.water.gov.il/Hebrew/about-reshut-hamaim/Authority-Board/Pages/license-3-9-17.aspx   5.     כללי המים (חברות ביוב), התשע"ז – 2017 – במסגרת יישום חוק ההסדרים לשנת 2017-2018 לעניין חברות ביוב אזוריות http://www.water.gov.il/Hebrew/about-reshut-hamaim/Authority-Board/Pages/corp-rules-9-3-17.aspx   6.     כללי המים (אירוע פגיעה במים), התשע"ז – 2017 – לעניין הסדרת הכרזה על אירוע פגיעה במים ואופן הטיפול באירוע http://www.water.gov.il/Hebrew/about-reshut-hamaim/Authority-Board/Pages/water-damage-3-9-17.aspx   ניתן לעיין בטיוטות הכללים באתר האינטרנט של הרשות הממשלתית למים ולביוב, בעמוד מועצת הרשות בכתובתwww.water.gov.il (לשונית "כללים לשמיעת עמדות הציבור") – קישורים פרטניים מצויינים לעיל.   הציבור מוזמן להביא בפני מועצת הרשות את עמדתו בנוגע לטיוטות הכללים בשני הנושאים בכתב בלבד באמצעות פקס שמספרו 03-6369750 או בדוא"ל לכתובת council@water.gov.il.   על העמדות לכללים בנושאים בסעיפים 1-6 לעיל להגיע למזכירות המועצה לא יאוחר מיום א' ה-3.9.2017 בשעה 12:00.   מוצע לשולח לוודא קבלת עמדתו עד המועד האמור בטלפון שמספרו: 03-6369600/5.   המגיש יציין בפתח נייר העמדה את מי הוא מייצג. רשות המים תהא רשאית, על פי שיקול דעתה, להזמין חלק ממגישי העמדות להציג את עמדתם בפני הצוות המקצועי ברשות המים או בפני מליאת המועצה.   רשות המים רשאית להשתמש בתוכן המסמכים שיוגשו לה במסגרת הליך זה לצורך גיבוש עמדתה, לפני הגשתה לאישור המועצה, וכן לפרסמם באתר האינטרנט של הרשות. יובהר, כי עצם הגשת מסמך העמדה כתגובה לפניה זו מהווה הסכמה לפרסום, כאמור.   מזכירות המועצה

 • רישום לדוכני מכירה בפארק

  27 יוני 2018

  הרשמה לדוכני מכירה לאירוע בקיץ 2017 בפארק העירוני   הפארק העירוני מזמין את תושבי עפולה להציג את מרכולתם  בדוכני מכירה בהפנינג הקיץ 2017 הפנינג הקיץ מתקיים ביום חמישי , 3.8 ויום שני  7.8 .   עלות תושבי עפולה: (עם הצגת תעודת זהות בלבד בהתאמה לרישיון עסק) עלות לדוכן לערב אחד 300 ₪ , עלות לדוכן ל-2 האירועים: 500 ₪  עלות תושבי חוץ:                     עלות לדוכן ל-2 האירועים : 1,000 ₪                        (אין אפשרות ליום אחד)   תנאים להעמדת דוכן:   תותר כניסה לדוכני אומנות, צעצועים ומכירת מזון קל. הדוכנים יאושרו בכפוף  להצגת רישיונות. חובה על כל דוכן להביא: מטף כיבוי, קאפות (כיסוי) לכבלי החשמל ולוח הגנה עם פחת. מיקום הדוכנים יקבע על-ידי הנהלת הפארק בלבד. הרישום והתשלום יתבצע במשרדי הפארק. פרטים והרשמה: במשרדי הנהלת הפארק העירוני, טל: 04-9536356 נייד 050-3199402 ליאת.   

 • חידוש אספלט שדרות ארלוזורוב

  27 יוני 2018

  הודעה לציבור בימים אילו העירייה מחדשת גם את הכבישים של שדרות ארלוזורוב משני צדי השדרה לרווחת המבקרים בה. העבודות שהחלו היום, ימשכו בס"ה שלושה ימים לסירוגין ויכללו קרצוף הכבישים הישנים , הנחת קו ביוב ומים ע"י תאגיד מי נעם, וריבוד הכבישים באספלט מחדש . במהלך העבודות הכבישים יפתחו לסירוגין לתנועה ומעבר לכלי רכב בעיקר החל משעה 12:00 ועד לשעות הערב ותנועת הקונים בין החניות תתאפשר באופן חופשי. אנו עושים כל מאמץ כדי לקצר את משך זמן העבודה ומתנצלים על אי הנוחות הזמנית  

 • ישיבת מועצה בשידור חי

  27 יוני 2018

  תושבים יקרים,ישיבת מועצת העיר מס' 69/10, 10-17 תתקיים היום, יום שני 17.7.17 בשעה 18:00 באולם "אורן" בבנין העירייה.ניתן לצפות בשידור ישיר של הישיבה,   באמצעות הקישור כאן מהשעה 18:00ניתן לצפות ביתר שידורי מועצת העיר,באמצעות ערוץ ה״יוטיוב״ של העירייה בלינק המצורף כאן.