ארכיון מבזקים

מבזקים 

תוצאות חיפוש 

 • קול קורא - שימוש במבני תחנת המשטרה

  27 יוני 2018

  רשות מקרקעי ישראל, משרד האוצר - החשב הכללי ועירית עפולה (להלן– העירייה), בשיתוף עם משטרת ישראל ומינהל הדיור הממשלתי,בוחנים אפשרות להעברת מתחם משטרת עפולה, מהמיקום הנוכחי(ברח' הנשיא ויצמן, עפולה) (להלן - המתחם), למיקום חלופי. העירייה מבקשת הצעות לקבלת המבנים הכלולים במתחם, המיועדיםלשימור, לשימושים שונים, ובכלל זה, לניהול מלון, מכללה, חממת הייטק, מרכז תקשורת.ניתן לעיין במסמכי הקול קורא, באתר האינטרנט של העירייה - המסמכים מצורפים בתחתית ההודעה זו. תנאי להשתתפות בהליך זה, הוא עריכת סיור במתחם תחנת המשטרה,בתיאום מראש, באמצעות הדוא״ל meitalg@afula.muni.il  את ההצעה, יש להכניס למעטפה סגורה, שלא תישא עליה סימני זיהויכלשהם, עליה יכתב ״בקשה לקבל מידע (RFI - (הצעה לשימוש בתחנתמשטרת עפולה" ולהגישה במסירה ידנית, לתיבת ההצעות, במשרדיעיריית עפולה בלשכת מנכ"ל העירייה, עד ליום 19.04.2017 בשעה 12:00 נספח  -1 משטרת עפולה שקף שטחים ומפרט טכני נספח 2 

 • הרפורמה ברישוי עסקים

  27 יוני 2018

  במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים מפורסם  בזאת מפרט המאחד את המסמכים והתנאים הנדרשים מבעל העסק לשם קבלת רישיון עסק או חידושו, מטעם ובאחריות רשות הרישוי – עיריית עפולה, לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968. המפרט מפורסם לגבי סוגי עסקים המופיעים בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013 (להלן: "המפרט האחיד"). להסבר על הרפורמה - הקישו כאן

 • פברואר של אירועים

  27 יוני 2018

  לוח אירועי פברואר בעפולה: בלוח, שמופק אחת לחודש, תוכלו למצוא את מגוון האירועים מכל התחומים ולכל הגילאים, בהפקת מחלקות העירייה, אגפיה ומוסדות התרבות בעיר!קבלו את לוח אירועי פברואר 2017: להגדלת הלוח - הקישו על הקישור המצורף: https://drive.google.com/file/d/0ByTyX35wUuQZQ2FmR1o4ajRmdVU/view?usp=sharing

 • רישום לגני ילדים וכיתות א'

  27 יוני 2018

  הורים יקרים, הרישום לגני הילדים וכיתות א' לשנת הלימודים תשע"ח פתוח  בין התאריכים 29.1.2017 ועד 16.2.2017  הרישום ייעשה באופן מקוון באמצעות אתר האינטרנט העירוני בלבד ויהיה נגיש וזמין בכל שעה וללא תור למידע על אופן הרישום ולמידע על בתי הספר הקישו כאן לכניסה לאתר הרישום הקישו כאן   בברכה ובהצלחה, מינהל החינוך