תיבת פניות הציבור

 

באחריות הלשכה לפניות הציבור לקלוט את פניות הציבור להפנות אותם למחלקות הרלוונטיות בעירייה ולתת תשובות וסיום טיפול בפניות בגמר הטיפול בפנייה. משך זמן הטיפול בפניות הינו קצוב, נמדד ונעשה על פי זמנים קצובים מראש.

כתובת: רחוב יהושוע חנקין 47

איתי כהן - חבר המועצה הממונה על הלשכה לפניות הציבור והמוקד העירוני
טלפון: 0545669580
מייל: itayc@afula.muni.il

מזכירת הלשכה לפניות הציבור: רחלי אילוז
טלפון: 04-6520371 פקס: 04-6520422
מייל: rahel@afula.muni.il

מזכירת הלשכה לפניות הציבור: זהבה עובדיה
טלפון: 04-6520374 פקס: 04-6520422
zhava@afula.muni.il