תיבת פניות הציבור

באחריות הלשכה לפניות הציבור לקלוט את פניות הציבור להפנות אותם למחלקות הרלוונטיות בעירייה ולתת תשובות וסיום טיפול בפניות בגמר הטיפול בפנייה. משך זמן הטיפול בפניות הינו קצוב, נמדד ונעשה על פי זמנים קצובים מראש.

מנהל הלשכה לפניות הציבור והשרות העירוני : מוטי פריאל 

כתובת: רחוב יהושוע חנקין 47 עפולה 182548

טלפון: 04-6520371/4  פקס: 04-6520422

מייל: motyp@afula.muni.il

מזכירת הלשכה ובוחנת פניות ציבור: רחלי אילוז 

טלפון: 04-6520371 פקס: 04-6520422

מייל: rahel@afula.muni.il

בוחנת פניות ציבור: זהבה עובדיה 

טלפון: 04-6520374 פקס: 04-6520422

zhava@afula.muni.il

שעות קבלת קהל: ימים א, ב', ג' , ד' , ה' 08:00-16:00, א' – ד' 16:00-18:00

*
*
*
*