יחידת מדידה והערכה

מנהלת היחידה

רונית אברך

טלפון: 04-6520379 ,04-6520301 ,04-6520303
דואר אלקטרוני: ronit@afula.muni.il
שעות קבלת קהל: א, ד בשעות 18.30- 16:00 ב' בשעות 10.00 -8.30
כתובת: מינהל החינוך רח' יהושע 47 ת.ד. 2016

היחידה עוסקת בפיתוח והובלת מערך הערכה יישובי למעקב פרטני אחר תפקודו של התלמיד הבודד בהיבט הלימודי והטיפולי.
היחידה מובילה מערך להערכת התועלת בשילוב תכניות עירוניות ברמת בית הספר והעיר.

מחויבות המחלקה

  • מעקב אחר הישגים בחינוך הפורמלי בראיית הגן - י"ב.
  • פיתוח מודל לתכנון תוכניות יישוביות לאור צרכים.
  • מעקב אחר הערך המוסף של תכניות תוספתיות המופעלות ביישוב.
  • הטמעת מודל עבודה לאור נתונים בבתי הספר, גנים ופרויקטים.