מדור לחינוך מיוחד

 

פרטי התקשרות

טלפון: 04-6520301, 04-6520303
שעות קבלת קהל: א', ד' בשעות 18.30- 16:00 ב' בשעות 10.00 -8.30
כתובת: מינהל החינוך רח' יהושע 47 ת.ד. 2016

בעלי תפקידים

שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני מחלקה מינהל
מאיר עוזרי מנהל המחלקה ויו"ר ועדת השמה 04-6520306 Ozeri@afula.muni.il
עינבל גינזבורג יו"ר ועדת השמה וממונה על טיפול בפרט 04-6520380 inbalg@afula.nuni.il

 

המדור לחינוך מיוחד אחראי על קביעת מדיניות עירונית בנושא "התלמיד בעל הצרכים המיוחדים".  
קידום ופיתוח כישוריו ויכולותיו של הילד בעל הצרכים המיוחדים.  
תיקון ושיפור תפקודו הגופני, שכלי, נפשי והתנהגותי.   
הקניית ידע, מיומנות, הרגלים והתנהגות מקובלת בחברה במטרה להקל את שילובו בה.  

 

מחויבות המחלקה   

 

 • מיפוי תלמידים בעלי צרכים מיוחדים מגיל 3עד גיל 21 (חוק החינוך המיוחד).
 • דיונים בועדות שילוב.
 • דיונים בועדות השמה.
 • שיבוץ תלמידים במסגרות משלבות.
 • שיבוץ סייעות כיתתיות ופרטניות בבתי הספר.
 • שיבוץ מלווים בהסעות של החינוך המיוחד.
 • מעקב ופיקוח על התקדמות התלמידים במסגרות החינוך המיוחד.
 • שיבוץ תלמידים בעלי צרכים ייחודיים בבתי הספר מחוץ לעפולה.
 • הפעלת תוכניות לימודית בהשתתפות השירות הפסיכולוגי, מתי"א והמפקחים על החינוך המיוחד במשרד החינוך.

 

 לצפייה בחוזרי מנכ"ל, לחצו כאן

 

 

ועדות השמה ושיבוץ 

 

ועדת טרום השמה 

 ועדה יישובית בראשות מינהל החינוך ומפקחי משרד החינוך, אשר תידון בסוגיות הקשורות לקידום התלמידים המתקשים בראיה יישובית. 

 

תפקידי הוועדה וסמכויותיה  

 

 • לקבוע מדיניות יישובית/ אזורית לטיפול בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים המשולבים במסגרת החינוך הרגיל.
 • ליזום ולבצע פעילות הדרכה לצוותים החינוכיים במסגרות רגילות.
 • לתגבר פרויקטים מיוחדים שמטרתם שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים במסגרות החינוך הרגילות.
 • להקצות שעות לגני הילדים ולבתי ספר.
 • לעודד יוזמות לשילוב חלקי במסגרות החינוך הרגילות.
 • לאשר הפניית תלמידים לוועדות השמה.

 

 ועדת השמה  

 

 • ועדת השמה פועלת מתוקף חוק החינוך המיוחד התשמ"ה (1988).
 • הועדה היא גוף מקצועי שהרכבו נקבע בחוק בידיו הסמכות והאחריות לקבל החלטות לגבי זכאותו של ילד חריג לחינוך מיוחד, והשמתו במסגרת חינוכית ההולמת את צרכיו.

 

  

 

הרכב הועדה  

 

 מנהל מדור חינוך מיוחד ( יו"ר), המפקח על החינוך המיוחד, מנהלת השירות הפסיכולוגי, נציג רווחה, נציגי בית הספר והורי התלמיד. 

 

עקרונות הוועדה  

 

הורי התלמיד מעורבים בכל התהליך.   

 

קבלת ההחלטה בוועדת ההשמה מבוססת על מידע שהופנה אליה ע"י גורמים מקצועיים, דברי ההורים והמוזמנים האחרים.   

 

הועדה תעניק זכות קדימה להשמתו במסגרת החינוך הרגיל , הטיפול בתלמיד יעשה במסגרת "סל השילוב".   

 

לצפייה בחוזרי מנכ"ל, לחצו כאן     

 

שיבוץ תלמידים בחינוך המיוחד  

 

שיבוץ תלמידים בחינוך המיוחד נערך ע"י ועדה בהשתתפות מנהל המדור לחינוך מיוחד, המפקח על החינוך המיוחד ומנהלת השירות הפסיכולוגי. השיבוץ מתייחס לגן לחינוך מיוחד, כיתת חינוך מיוחד בבית ספר רגיל ובית ספר בחינוך המיוחד.   

 

תפקיד וועדת השיבוץ  

 

 • ריכוז נתונים אודות אפשרות קליטה של תלמידים חדשים במסגרות החינוך המיוחד. 
 • שיבוץ תלמידי חוץ המופנים מרשות מקומית אחרת.
 • שיבוץ תלמידים שלא נמצאו להם מסגרת בישוב לרשות מקומית אחרת.
 • תיאום העברות תלמידים בין מסגרות החינוך המיוחד בתחום הרשות.

 

  ועדות ערער

 

הורה רשאי לערער על החלטת ועדת השמה בפני ועדת ערער תוך עשרים ואחת יום מקבלת ההחלטה.   
עד לדיון בועדת ערער ילמד התלמיד במסגרת החינוכית שבה הוא לומד.    

 

הרכב הועדה

 

 משתתפי הועדה הם מנהל המחוז במשרד החינוך או נציגו – יו"ר הפסיכולוג החינוכי המחוזי, מפקח על החינוך המיוחד, נציג ועד ההורים הארצי. הורים רשאים להשמיע את דבריהם בפני חברי הועדה.  
הועדה רשאית לקבל את הערר, לדחות את הערר או להחזיר את העניין לוועדת השמה לדיון נוסף.  

 

סייעות פדגוגיות   

 

ברשות מועסקות סייעות פדגוגיות במערך החינוך המיוחד והחינוך הרגיל.   
הסיוע הוא חלק ממערך התמיכה הכולל, הניתן ברמת הכיתה וברמת התלמיד הבודד.   

 

  סייעות כיתתיות - הגדרת תפקיד 

 

 • עזרה למורה בהכנת החומר הדידקטי.
 • סיוע לימודי חינוכי לתלמיד באופן פרטני.
 • השתתפות בישיבות צוות בבית ספר.
 • סיוע ב קניית מיומנות ותרגולן לתלמידים.
 • מעורבות בחייי בית הספר עפ"י הצרכים המשתנים בדגש על חינוך מיוחד.

 

  סייעות פרטניות-הגדרת תפקיד  

 

 • הגשת עזרה חינוכית ופיזית לתלמידים מוגבלים מבחינה מוטורית ותפקודית.
 • ליווי התלמיד לטיפולים מקצועיים שונים בבית הספר.
 • דאגה לניקיונו האישי של התלמיד.
 • סיוע לתלמידים המתקשים בנידות והגשת עזרה לתלמידים בשימוש בשירותים אכילה והלבשה.
 • קבלת התלמידים בעת בואם לבית הספר.

 

  מלווים בהסעה

 

המחלקה אחראית על שיבוץ מלווים מתאימים להסעות החינוך המיוחד לבתי הספר בעיר ומחוצה לה.

 

 • המלווים משובצים בהסעה בהתאם להנחיית משרד החינוך.

 • המלווה יהיה נוכח בכל מהלך הסעה.

 • המלווה יסייע לתלמידים לעלות לרכב ולרדת ממנו.

 • על המלווה לדאוג כי התלמידים ישבו במקומות חגורים בחגורת בטיחות.

 • המלווה יקפיד שהתלמידים יכנסו לרכב בצורה מסודרת.

 • המלווה יחזיק את רשימת התלמידים מהרשות המקומית המיועדים להיות מוסעים באותה נסיעה.

 • המלווה ידווח לרשות המקומית על תופעות ואירועים חריגים.