מחלקה לחינוך על יסודי

רקע לבן

הרישום לבתי הספר  העל-יסודיים יתקיים בין התאריכים 11.3.18-27.3.18

הרישום לכיתות ז׳ יתבצע בבתי הספר ע״פ הנוהל המצורף.

תושבים חדשים מתבקשים להגיע למינהל החינוך לביצוע הליך הרישום.

לפרטים נוספים - הקישו על הקישורים המצורפים:

רונית אברך - מנהלת מחלקת הערכה וחינוך על יסודי

טלפון: 04-6520379 ,04-6520301 ,04-6520303
דואר אלקטרוני: ronit@afula.muni.il
שעות קבלת קהל: א, ד בשעות 18.30- 16:00 ב' בשעות 10.00 -8.30
כתובת: מינהל החינוך רח' יהושע 47 ת.ד. 2016
המחלקה עוסקת בהובלת מערכת החינוך העל יסודי בהיבט פדגוגי ומינהלי, פיתוח המצוינות ובניית תכניות לקידום כלל האוכלוסייה בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי.
  
מחוייבות המחלקה:
  .
  • פיתוח מסלולי לימוד מיוחדים במגמה להגדיל את מספר הניגשים לבחינות בגרות ועומדים בהם בהצלחה. 
  • שותפות בפיתוח מודל לשיפור זכאות לבגרות ואיכותה.
  • מתן פתרונות נקודתיים לתלמידים בהיבט לימודי, טיפולי ורווחתי.
  • סיוע באבחון והכוון התלמידים בכל רמות הלימוד.
  • גיוס משאבים ותוכניות לשיפור איכות הלמידה.
  • מציאת מסגרת חינוכית הולמת לכל תלמיד במעבר מכיתה ט' לכיתה י'.
  • פיתוח יוזמות חינוכיות.
  • צמצום פערים חברתיים וחינוכיים.

 

 נוהל רישום           מידע על בתי הספר