מחלקת גני ילדים

"הדואג לימים – זורע חיטה, הדואג לשנים – נוטע עצים, הדואג לדורות – מחנך אנשים" (יאנוש קורצ'אק)

גני הילדים קולטים לשורותיהם את הילדים בגיל הרך אשר עושים את צעדיהם הראשונים במערכת החינוך העירונית. צעדים אשר מהווים תשתית חשובה ומקור מרכזי לצמיחתם בעתיד.

בגני טרום חובה מופעלים בעפולה 75 ילדים ממלכתיים, ממלכתיים דתיים ומוכר שאינו רשמי.

בשנת הלימודים תשע"ה פועלים בעפולה 75 גני ילדים ממלכתיים, ממלכתיים דתיים ומוכר שאינו רשמי.