פסג"ה

פרטי התקשרות

מרכז פסג"ה

טלפון: 04-6596319
דואר אלקטרוני: pisga_afula@walla.com

מרכז פסג"ה - המרכז האזורי לפיתוח סגלי הוראה - עפולה

מרכז פסג"ה עפולה הוא מוסד מקצועי מרכזי במערכת החינוך בעפולה המנקז אליו את כלל עובדי מערכת החינוך מעפולה ומיישובי הסביבה ונותן מענה למגזרים שונים בכל שכבות הגיל.

מרכז פסג"ה עפולה נותן מענה עדכני לצורכיהם של עובדי ההוראה על כל גווניה (ממלכתי, ממלכתי דתי, חינוך מיוחד) ושל מוסדות החינוך וכן אחראי על יצירת מסגרות להתפתחות מקצועית של עובדי ההוראה לאורך כל שנות עבודתם, הבא לידי ביטוי במערך השתלמויות, כנסים וימי עיון .

מטרות מרכז הפסג"ה

 • פיתוח מקצועי של סגלי ההוראה בראיה מערכתית אזורית, תוך יצירת שותפויות בין כל הגורמים הרלוונטיים. (, משרד החינוך, מחוז, מטה, רשות מקומית וכו').
 • מתן מענה ושירות להתפתחותם המקצועית של עובדי ההוראה ומוסדות החינוך המושתת על עקרונות וסטנדרטים מקצועיים.

יעדי מרכז הפסג"ה

 • תכנון מגוון מסגרות ומנגנונים לפיתוח מקצועי של סגלי הוראה לכלל שכבות הגיל, תוך התייחסות לרצף החינוכי (השתלמויות).
 • איתור, איגום וניהול של משאבים המיועדים לפיתוחם המקצועי של עובדי ההוראה באזור.
 • בניית מערך תומך למתן שירותים מקצועיים (ייעוץ, הנחייה, הדרכה וליווי ע"י מומחים).
 • ביסוס תשתית פיזית וטכנולוגית עדכנית לניהול ידע ארגוני ופדגוגי (אתר מרכז הפסג"ה).
 • פיתוח תרבות ארגונית המבוססת על תהליכי בקרה, הערכה ומדידה.

צוות המרכז

 • ויצמן איציק - מנהל
 • ליפשיץ דליה - סגנית
 • זהבי אילה - מדריך מרכז
 • בייגל איגור - רכז תקשוב
 • דקל צביה - עיצוב סביבה לימודית
 • מילר יעלה - קדם יסודי
 • מרינה מנטל קוליק - קדם יסודי
 • לויפר- פלד חיננית - חינוך לחייים בחברה
 • אביגיל שופל - מזכירה
 • שלוקה עליזה - סייעת

 

כתובת אתר האינטרנט: www.pisgafula.org.il