ועדת ערר ארנונה

 

יו"ר הוועדה: עו"ד נדב קנימח 

.חברי הוועדה: עו"ד דוד דואייב, עו"ד מוטי אלוש, עו"ד סיון שחר, רו"ח אביב רופל, מר אלי ימין, מר דני אסולין

 מזכירת הוועדה: סיון נחמן 

 EMail: sivann@afula.muni.il, פקס: 04-6520327