מכרזים ודרושים

רשימת מכרזים ומודעות דרושים

להצגת המכרז/המודעה - נא הקישו על הכותרת
למכרזי כח אדם - הקישו כאן

 

מודעת פרסום - מכרז מס 13_2018 אספקת שרותי מוקדן/נית לעירייה

 

מודעת פרסום - מכרז 57.2017 - אספקת שירותי סימון כבישים ומעברים ברחבי העיר עפולה

חוברת מכרז - 57.2017 - אספקת שירותי סימון כבישים ומעברים ברחבי העיר עפולה  

 

מודעת פרסום - מרכז 3-2018 הפעלת מעונות יום לגיל הרך

חוברת מכרז - הפעלת מעונות יום לגיל הרך

מסמך הבהרות - מכרז 3-2018 

 

20/01/2018 הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - "מדעטק"

20/01/2018 הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - "מדעטק" - מצורפת הודעת משרד החינוך

 

21/01/2018  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - "סופט מאסטר"

 

 

מודעת פרסום - מכרז מס 65-2017 לביצוע עבודות צביעת אלמנטים ומכולות

חוברת מכרז 65-2017 

 

מודעת פרסום - מכרז  64-2017 לביצוע עבודות שטיפת אלמנטים ומכולות

 חוברת מכרז 64-2017

 

מודעת פרסום - מכרז 56-2017 אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות מידע לניהול העירייה

חוברת מכרז 56-2017

 

מודעת פרסום - מכרז 57-2017 סריקת תיקי בניין ותיקי פיקוח

חוברת המכרז - 57-2017

 

מודעת פרסום - מכרז 55-2017אספקה, התקנה, הטמעה ותחזוקה של מערכת לניהול ועדות עבור מחלקת תכנון ובניה

חוברת המכרז - 55-2017

 

מודעת פרסום - מכרז 58-2017 אספקת ותחזוקת מערכות הנדסה לעירייה 

חוברת מכרז 58-2017

 

מודעת פרסום - מכרז 59-2017 אספקת ותחזוקת מערכות שכר, כוח אדם ונוכחות לעיריית עפולה

חוברת מכרז 59-2017 

 

  --------------------------------------------------------