פרסומים לפי חוק התכנון והבנייה

 • הודעות לפי סעיף 149

  2
 • עפ/מק/1/11257: ניוד זכויות בנייה ביה"ס ...

  3
 • עפ/מק/2-2-1256 הרחבת דרך כביש 2 רובע ...

  3
 • עפ/מק/4/11598 הרחבת כביש רח' הבוכרים

  3
 • עפ/מק/ 8/12567 מתחם C3

  2
 • תוכנית עפ/מק/8-12567

  2
 • היתר בניה

  2
 • תוכניות מפורטות

  22
 • תוכניות מפורטות מאושרות

  6
 • הקלות ושימושים חורגים

  28
 • הפקעות

  6
 • הודעות בדבר שימוש ארעי במגרשים

  3